STUDIA DUALNE "Ocena Technologii Medycznych

<hr><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>Ocena Technologii Medycznych</strong></span></h2><h2 style="text-align: center;"><strong>studia dualne, II stopnia</strong><br>&nbsp;</h2><p style="padding-left: 30px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img height="200" src="https://duo-otm.wum.edu.pl/sites/duo-otm.wum.edu.pl/files/care-connectio... style="display: inline; margin-left: auto; margin-right: 2px;" width="300"> <img height="200" src="https://duo-otm.wum.edu.pl/sites/duo-otm.wum.edu.pl/files/pexels-photo-1... style="display: inline; margin-left: 2px; margin-right: auto;" width="300"><span style="color: #993300;"><strong> </strong></span></p><p style="text-align: center;"><strong>Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!</strong></p><p style="text-align: center;"><a href="mailto:duo-otm@wum.edu.pl">duo-otm@wum.edu.pl</a>, tel. 883 636 159</p><p><strong>DUO OTM </strong>to pierwsze studia magisterskie <strong>łączące teorię z praktyką</strong>. Program został stworzony z myślą o osobach chętnych poszerzyć swoje kompetencje w obszarze&nbsp;&nbsp;szeroko pojętej ewaluacji cech i efektów technologii medycznych(Health Technology Assessment,<strong>HTA</strong>). Ponad 50% zajęć to ćwiczenia praktyczne. Studenci oprócz zajęć na uczelni, rozwiązują&nbsp;konkretne zadania z zakresu oceny technologii medycznych w firmach i organizacjach, które mogą stać się&nbsp;ich przyszłym miejscem pracy.&nbsp;<br>&nbsp;</p><p><strong>CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?</strong></p><ul><li>Posiądziesz wiedzę i umiejętności w zakresie ważnej dziedziny eksperckiej, niezbędnej we współczesnych systemach opieki zdrowotnej zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, docenianej i promowanej na świecie przez WHO, nazywanej oceną technologii medycznych</li><li>Dowiesz się, jakie zagrożenia niesie opieranie decyzji, zarówno dotyczących leczenia chorych, jak i udostępniania chorym leków poprzez ich refundację, na losowo wybranych danych i jak ważne są stosowane przez lekarzy i analityków oceny technologii medycznych metody docierania do całościowej informacji tak o skuteczności, jak i o działaniach niepożądanych terapii w celu odpowiedzialnego wyważenia korzyści i zagrożeń</li><li>Nauczysz się kompleksowego podejścia do informacji o lekach, wyrobach medycznych i interwencjach medycznych oraz dowiesz się, jak te informacje interpretować</li><li>&nbsp;Nauczysz się, jak wykonywać analizy kliniczne i ekonomiczne oraz jak odnaleźć analizy wykonane przez innych, porównywać ich wyniki i wyciągać wnioski</li><li>&nbsp;Zdobędziesz umiejętność współpracy w zespołach osób o różnych kompetencjach, określania priorytetów i planowania wykonywanych zadań, zrozumienia różnych perspektyw i celów grup zainteresowanych działaniem systemu ochrony zdrowia i dochodzenia do porozumienia z wykorzystaniem negocjacji</li><li>&nbsp;Zdobędziesz zawód poszukiwany zarówno w kraju, jak i zagranicą, dający możliwość podjęcia pracy w instytucji publicznej albo prywatnej; małej firmie doradczej albo w korporacji farmaceutycznej; podjęcia pracy badawczej na uczelni polskiej lub zagranicznej; działania w organizacji pożytku publicznego (NGO) lub założenia własnej działalności gospodarczej</li></ul><p><strong>PROFIL KANDYDATA:</strong></p><ul><li>Kandydaci powinni cechować się zdolnością myślenia analitycznego i podstawową umiejętnością posługiwania się narzędziami statystycznymi osiągniętymi w dotychczasowym toku kształcenia.</li><li>Pożądana znajomość podstawowych pojęć stosowanych w publikacjach opisujących wyniki badań klinicznych, np. na podstawie informacji ze strony internetowej Europejskiej Akademii Pacjentów www.eupati.eu/pl/.</li><li>Pożądana znajomość zasad działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, np. na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.</li></ul><p><br><strong><a href="https://duo-otm.wum.edu.pl/sites/duo-otm.wum.edu.pl/files/duo-otm_progra... zobacz PROGRAM STUDIÓW</a></strong></p><p><strong>Rozpoczęcie programu</strong>: październik 2019<br><strong><a href="https://duo-otm.wum.edu.pl/node/64">&gt;&gt;&gt; więcej o projekcie</a></strong><br><strong><a href="https://duo-otm.wum.edu.pl/node/67">&gt;&gt;&gt; więcej o HTA</a></strong><br>&nbsp;</p><p><strong>REKRUTACJA:</strong></p><ul><li>wypełnienie wniosku i wniesienie opłaty rekrutacyjnej</li><li>Etap I: pisemny egzamin predyspozycji analitycznych&nbsp;</li><li>Etap II: egzamin ustny- indywidualna rozmowa z kandydatem</li></ul><p><strong><a href="https://duo-otm.wum.edu.pl/node/61">&gt;&gt;&gt; więcej o rekrutacji</a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>WYKŁADOWCY:</strong><br><br>Kadra DUO OTM to najwyższej klasy praktycy i teoretycy z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej.<br><br><a href="https://duo-otm.wum.edu.pl/node/72"><strong>&gt;&gt;&gt; zobacz listę wykładowców</strong>&nbsp;</a></p><p style="text-align: center;">Chcesz dowiedzieć się więcej o programie DUO OTM?<br>&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong>Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!</strong></p><p style="text-align: center;">duo-otm@wum.edu.pl, tel. 883 636 159</p>