STUDIA DUALNE "Ocena Technologii Medycznych


Ocena Technologii Medycznych

studia dualne, II stopnia
 

                                    

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!

duo-otm@wum.edu.pl, tel. 883 636 159

DUO OTM to pierwsze studia magisterskie łączące teorię z praktyką. Program został stworzony z myślą o osobach chętnych poszerzyć swoje kompetencje w obszarze  szeroko pojętej ewaluacji cech i efektów technologii medycznych(Health Technology Assessment,HTA). Ponad 50% zajęć to ćwiczenia praktyczne. Studenci oprócz zajęć na uczelni, rozwiązują konkretne zadania z zakresu oceny technologii medycznych w firmach i organizacjach, które mogą stać się ich przyszłym miejscem pracy. 
 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • Posiądziesz wiedzę i umiejętności w zakresie ważnej dziedziny eksperckiej, niezbędnej we współczesnych systemach opieki zdrowotnej zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, docenianej i promowanej na świecie przez WHO, nazywanej oceną technologii medycznych
 • Dowiesz się, jakie zagrożenia niesie opieranie decyzji, zarówno dotyczących leczenia chorych, jak i udostępniania chorym leków poprzez ich refundację, na losowo wybranych danych i jak ważne są stosowane przez lekarzy i analityków oceny technologii medycznych metody docierania do całościowej informacji tak o skuteczności, jak i o działaniach niepożądanych terapii w celu odpowiedzialnego wyważenia korzyści i zagrożeń
 • Nauczysz się kompleksowego podejścia do informacji o lekach, wyrobach medycznych i interwencjach medycznych oraz dowiesz się, jak te informacje interpretować
 •  Nauczysz się, jak wykonywać analizy kliniczne i ekonomiczne oraz jak odnaleźć analizy wykonane przez innych, porównywać ich wyniki i wyciągać wnioski
 •  Zdobędziesz umiejętność współpracy w zespołach osób o różnych kompetencjach, określania priorytetów i planowania wykonywanych zadań, zrozumienia różnych perspektyw i celów grup zainteresowanych działaniem systemu ochrony zdrowia i dochodzenia do porozumienia z wykorzystaniem negocjacji
 •  Zdobędziesz zawód poszukiwany zarówno w kraju, jak i zagranicą, dający możliwość podjęcia pracy w instytucji publicznej albo prywatnej; małej firmie doradczej albo w korporacji farmaceutycznej; podjęcia pracy badawczej na uczelni polskiej lub zagranicznej; działania w organizacji pożytku publicznego (NGO) lub założenia własnej działalności gospodarczej

PROFIL KANDYDATA:

 • Kandydaci powinni cechować się zdolnością myślenia analitycznego i podstawową umiejętnością posługiwania się narzędziami statystycznymi osiągniętymi w dotychczasowym toku kształcenia.
 • Pożądana znajomość podstawowych pojęć stosowanych w publikacjach opisujących wyniki badań klinicznych, np. na podstawie informacji ze strony internetowej Europejskiej Akademii Pacjentów www.eupati.eu/pl/.
 • Pożądana znajomość zasad działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, np. na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.


>>> zobacz PROGRAM STUDIÓW

Rozpoczęcie programu: październik 2019
>>> więcej o projekcie
>>> więcej o HTA
 

REKRUTACJA:

 • wypełnienie wniosku i wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 • Etap I: pisemny egzamin predyspozycji analitycznych 
 • Etap II: egzamin ustny- indywidualna rozmowa z kandydatem

>>> więcej o rekrutacji

 

WYKŁADOWCY:

Kadra DUO OTM to najwyższej klasy praktycy i teoretycy z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej.

>>> zobacz listę wykładowców 

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie DUO OTM?
 

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!

duo-otm@wum.edu.pl, tel. 883 636 159