O Projekcie

       

STUDIA DUALNE: Ocena Technologii Medycznych

Z radością informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało oceny merytoryczne wniosków na "Studia dualne", dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych. Nasz  projekt uruchomienia uzupełniających dualnych studiów magisterskich o profilu praktycznym "Ocena Technologii Medycznych" znalazł się na 19 pozycji załączonej listy rankingowej  wniosków ocenionych pozytywnie, otrzymując 95 punktów. 

>>> więcej informacji

 


 

Metodologia HTA:

Ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment, HTA), wg międzynarodowo uznanego słownika HTA Glossary, polega na ewaluacji cech i efektów technologii medycznych,  bazującej na przeglądzie systematycznym, odnoszącej się zarówno do ich efektów bezpośrednich i zamierzonych, jak i pośrednich bądź niezamierzonych; jej celem jest dostarczanie informacji do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących wykorzystania i finansowania technologii medycznych. HTA jest prowadzona przez grupy interdyscyplinarne, w skład których wchodzą lekarze, farmaceuci, ekonomiści, statystycy oraz osoby działające w obszarze marketingu i innowacji. Metodologia HTA jest obowiązkowo stosowana w Polsce przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych, z tego powodu powinny ją znać osoby podejmujące te decyzje w Ministerstwie Zdrowia (MZ) i Narodowym Funduszu Zdrowia, pracownicy AOTMiT, ubiegający się o refundację przedstawiciele firm farmaceutycznych oraz analitycy firm wytwarzających analizy HTA.

 

Jak utworzył się nowy kierunek? 

  • W latach 2016-2018 WUM uczestniczył w koordynowanym przez Hacettepe University (Ankara, Turcja) międzynarodowym projekcie JoC HTA, mającym na celu przygotowanie curriculum 2-letnich studiów magisterskich z zakresu HTA w języku angielskim, prowadzonych w ramach  Programu Erasmus+.
  • W ramach przygotowań do współpracy międzynarodowej na Wydziale Farmaceutycznym WUM rozpoczęto prace nad uruchomieniem innowacyjnego kierunku studiów: DUO OTM – dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych.
  • Projekt kierunku studiów brał udział w konkursie ogłoszonym przez NCBiR, w którym został bardzo wysoko oceniony.
  • Projekt WUM dotyczący uruchomienia uzupełniających dualnych studiów magisterskich o profilu praktycznym "Ocena Technologii Medycznych" znalazł się na 19 pozycji listy rankingowej  wniosków ocenionych pozytywnie, otrzymując 95 punktów, natomiast pod względem wysokości uzyskanego dofinansowania znalazł się na 16 pozycji.
    >>> zobacz listę rankingową
  • Wnioskodawcami pozytywnie ocenionych projektów są głównie uczelnie techniczne i ekonomiczne, WUM jest jedyną uczelnią medyczną, która otrzymała dofinansowanie w ramach programu.
  • Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. o zdr. Tomasz Hermanowski kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego. Poniżej znajduje się link do strony NCBiR zawierającej wyniki oceny merytorycznej konkursu na Studia dualne.
  • WUM jest jedyną uczelnią medyczną, która będzie posiadała w swojej ofercie program kształcący studentów w zakresie Oceny Technologii Medycznych (HTA, Health Technology Assesment) zakładający nauczanie przemienne na uczelni i u pracodawcy (w ramach praktyk i staży). Dzięki temu przyszli studenci oprócz wiedzy teoretycznej będą mogli nabyć umiejętności praktyczne poprzez wykonywanie konkretnych zadań w miejscu pracy. Nowy kierunek odpowiada na rosnące potrzeby instytucji państwowych i prywatnych związane z zarządzaniem systemem opieki zdrowotnej.

 

Zapraszamy osoby zainteresowane do współpracy w ramach projektów.

Kontakt:

Biuro Projektu DUO OTM

ul. Litewska 14/16 Warszawa

tel. 883 636 159

duo-otm@wum.edu.pl