FAQ

 

1. Gdzie znajdę informację na temat harmonogramu rekrutacji/wymagań wstępnych/przebiegu procesu rekrutacji

Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie internetowej rekrutacji WU 

REKRUTACJA TRWA!! 

Do dnia 18 sierpnia 2019 r można zapisać się na listę kandydatów i wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wymagania wstępne oraz przebieg procesu rekrutacji są opisane na stronie internetowej pod tym adresem

Kandydatami  na kierunek DUO OTM  mogą   być   absolwenci   studiów   I   stopnia   lub   II   stopnia,   lub   jednolitych   studiów magisterskich  na kierunku/ specjalności:-    inżynieria    biomedyczna,    farmacja,    medycyna,    informatyka   zdrowotna,    zarządzanie   opieką zdrowotną,  zdrowie  publiczne  lub  kierunki  pokrewne  takie  jak:  organizacja  i  ekonomika  ochrony zdrowia,  biotechnologia medyczna,  analityka medyczna lub-  statystyka  lub  kierunki  pokrewne takie jak:  matematyka,  analiza danych,  matematyka  komputerowa, matematyka stosowana,  matematyka w finansach,  lub-    ekonomia    lub    kierunki    pokrewne    takie   jak:    ekonometria,    kierunek    ekonomiczno-prawny, ekonomiczna analiza prawna,  metody ilościowe w ekonomii.

Kwalifikacja odbywa się w II etapach

Etap I rekrutacji w formie testu predyspozycji analitycznych odbędzie się 26 sierpnia 2019 r.

Test sprawdza   podstawowe   umiejętności analitycznego myślenia na poziomie szkoły średniej.

Etap II w formie egzaminu ustnego – rozmowy z kandydatem będzie miał miejsce między 2 a 6 września 2019 r. Rozmowa z kandydatem weryfikuje znajomość systemu opieki zdrowotnej oraz  umiejętność  czytania   przez  kandydata publikacji  w  języku  angielskim dotyczącej  wyników badania klinicznego i  rozumienia treści przeczytanego tekstu.


 2. Gdzie znajdę informacje na temat programu studiów/wykładowców?

Program studiów jest opublikowany na stronie internetowej DUO OTM.

Profile wykładowców są publikowane na stronie Facebookowej kierunku: https://www.facebook.com/studiamagisterskie


 3. W jakim systemie organizowane są zajęcia: dziennym, zaocznym? Jaka jest liczba godzin w  toku studiów? Czy jest możliwość pogodzenia jednocześnie studiów z pracą/stażem?

Studia DUO OTM są studiami stacjonarnymi prowadzonymi w trybie dziennym. Obciążenie godzinowe w toku 2 lat studiów wynosi 3 251 godzin, szczegółowy podział ilości godzin na poszczególne semestry można znaleźć tutaj . Możliwość połączenia studiów z pracą/stażem jest kwestią indywidualną zależną od specyfiki i obciążenia godzinowego związanego z obecnością w pracy/na stażu. Niemniej jednak z uwagi na intensywny, zawierający dużą ilość zajęć praktycznych i teoretycznych, program studiów niemożliwe jest pogodzenie uczestnictwa w studiach DUO OTM z podjęciem dodatkowej aktywności zawodowej obejmującej cały etat.


 

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęstsze pytania dotyczące ogólnych zasad procesu rekrutacji na WUM pod tym adresem