Kontakt

 DUO OTM - uzupełniające dualne studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Biuro Projektu DUO OTM

ul. Litewska 14/16

 Warszawa

tel. 883 636 159

duo-otm@wum.edu.pl