Zespół projektowy

 

 


 

     Prof. dr hab.Tomasz Hermanowski
Kierownikiem Projektu DUO OTM  jest prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ds. kierunku  Ocena Technologii Medycznych – DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskich o profilu praktycznym

·     tomasz.hermanowski@wum.edu.pl

 
mgr Anna Zawada

Kierownik Naukowo-Dydaktyczny Projektu DUO OTM
a.zawada@esa.com.pl

Dr inż. Małgorzata Chmielewska
Adiunkt; koordynator  staży i praktyk zawodowych Projekt DUO OTM
malgorzata.chmielewska@wum.edu.pl

mgr farm. Magdalena Zielińska 
Asystent; koordynator ds. współpracy ze studentami Projekt DUO OTM
magdalena.zielinska@wum.edu.pl

mgr Beata Skibińska
Kierownik Operacyjny Projektu DUO OTM 
beata.skibinska@wum.edu.pl

 

Biuro Projektów

          mgr Kamila Wołosz   
kamila.wolosz@wum.edu.pl